Добре дошли в сайта на Plazmo

Плазмо ЕООД е с дългогодишен опит в лазерното рязане и обработка на листов материал.

Какво предлагаме

Лазерно рязане

Лазерното рязане е подходящо решение, когато трябва да се постигне прецизност, бързина и ценова ефективност при обработката на листов материал.

CNC огъване

Огъването на детайли е един от най-съществените производствени процеси, които могат да бъдат толкова индивидуални, колкото и Вашите продукти.

Заваряване

За да се извърши заваряването е необходимо повърхнините на съединяваните части да заемат разстояние, съизмеримо с параметрите на кристалната решетка.

Проектиране на машини

Ние извършваме конструиране, проектиране и производство на машини по задание на клиента, с цел автоматизиране на различни процеси от производството.

Проектиране и изграждане на елементи по задание на клиента

Ние работим с вашите мостри, скици, модели, части или съществуващи форми.

See more premium WordPress themes by TommusRhodus