Проектиране и изграждане на елементи по задание на клиента

15.10.2014 Услуги

 

Услугите по Проектиране и изграждане на елементи включват:

  • Изработка на пълна документация на поръчката
  • Контрол в процес на изработка
  • Копие на изработения дизайн (принтирано)
  • Разкрой на използваните материали за оптимално използване
  • Посредничество при изработка и авторски надзор